Met EVP stemmen bedoelt men via elektronische appatuur opgenomen spraak waarvan men vermoedt dat deze uit het hiernamaals komt. EVP is de afkorting van Electronic Voice Phenomena. Kort gezegd denkt men dus dat deze stemmen komen van overledenen. Soms ontvangt men deze stemmen bij puur toeval. Soms probeert men de stemmen te krijgen met een zogenaamde "EVP sessie".

 

Voor het opnemen van EVP stemmen zijn verschillende technieken. Zoals bijvoorbeeld de schraaldraaimethode of de conservenmethode. Deze technieken om EVP stemmen op te nemen worden uitgelegd op deze website.

 

De eerste EVP stemmen werden opgenomen door de Zweedse Friedrich Jürgenson. Aan de hand van zijn boek over dit fenomeen begonnen over de hele wereld steeds meer mensen zich met de EVP stemmen bezig te houden. Een Nederlander die veel met EVP sessies heeft gedaan is Branton de Geus.

 

Over EVP stemmen is een filmreeks genaamd. Deze heet "White Noise". Er zijn op het moment van schrijven twee delen van deze filmreeks. Ook in de film "The Sixth Sense" komt een gedeelte met EVP stemmen voor: de hoofdrolspeler ontdekt een cassettebandopname waarop entiteiten te horen zijn.

 

 

De pioneers op het gebied van EVP stemmen

De volgende mensen hebben een rol gespeeld bij de ontdekking van EVP.

 

Thomas Edison

Eind negentiende en begin twintigste eeuw was Thomas Edison bezig met de ontwikkeling van een apparaat waarmee men contact kan leggen met geesten. Eind jaren negentig van de negentiende eeuw probeerde Edison voor het eerst contact te leggen. Dit zonder succes. In de jaren twintig van de twintigste eeuw probeerde hij opnieuw contact te leggen met Gene Zijde. Ook hier zonder succes. Er wordt gezegd dat de eerste opnames van geesten stammen uit het jaar 1938. Zeven jaar naar de dood van Thomas Edison. Er werd pas echt serieus onderzoek gedaan na het verschijnen van diverse boeken van Friedrich Jürgenson en Konstantin Raudive. Zij worden over het algemeen beschouwd als de ontdekkers van EVP en als de eerste bandstemopnemers.

 

Friedrich Jürgenson

Friedrich Jürgenson leefde van 1903 tot en met 1987. In juli 1959 nam Friedrich Jürgenson de geluiden op van vogels. Bij het afspelen van zijn opname hoorde hij naast de vogelgeluiden ook de stemmen van mensen. Dat was vreemd, wat tijdens de opname waren er geen andere mensen in de buurt. In eerste instantie dacht Friedrich Jürgenson dat er iets mis wat met het opnameapparaat. Dit was destijds nog een ouderwetse bandrecorder. In opnamen die hierna kwamen, kon Friedrich Jürgenson echter duidelijk de stemmen van zijn overleden moeder en enkele overleden vrienden horen in de opnamen. Toen Friedrich Jürgenson besefte dat dit weleens de werkelijkheid kon zijn, wilde hij eerst een tijdje niets van het idee weten. Hij durfde een tijd lang zijn bandrecorder zelfs niet aan te raken. Dit is een zeer begrijpelijke reactie. Toen Friedrich Jürgenson deze nieuwe werkelijkheid begon te accepteren, schreef hij het boek Voices from Space. Van dit boek is een Nederlandse vertaling beschikbaar. Deze heet Gesprek met de doden.

 

Konstantin Raudive

Konstantin Raudive (1906-1974) was één van de lezers van dit boek. Konstantin Raudive was psycholoog en docent aan de universiteit van Uppsala in Zweden. Konstantine Raudive was zeer gefascineerd geraakt door het bandstemmenfenomeen en wilde graag een ontmoeting met Jürgenson. Deze ontmoeting vond plaats in 1965. Konstantin Raudive en Friedrich Jürgenson hebben weleens samen geprobeerd om EVP op te nemen, maar de moeite werd op dat moment niet beloond. Toen Konstantin Raudive in zijn eentje begon te experimenteren met EVP, begon hij duidelijk betekenisvolle berichten in verschillende talen te herkennen. Een Spaanse stem zei: "Va dormir, Margarete". Dit betekent: ga slapen, Margaret. In het boek Breakthrough schreef Konstantine Raudive hierover: "Deze woorden hebben op mij veel indruk gemaakt. Margarete Petrautzki is zeer kort geleden overleden en haar ziekte en dood hebben mij erg aangegrepen."

 

 

Zelf EVP stemmen opnemen

EVP stemmen opnemen doet men met elektronische aparatuur. In de meest basale vorm heeft u een achtergrondgeluid en een opname apparaat nodig voor het opnemen van EVP. Dit achtergrondgeluid kan het schuiven van een toetsenbord over een tafel zijn, maar kan ook een radio of televisie zijn. Ook bestaat er speciale EVP software die een achtergrondgeluid kan bieden. Zo kunt u met het programma EVP Assistant onder andere witte ruis, bruine ruis en roze ruis genereren.

 

Als opname apparaat kunt u natuurlijk een oude bandrecorder gebruiken, maar veel handiger is het om dat met de computer te doen. Zo kunt u meteen met allerlei filters bepaalde tonen uit de opnames halen en kunt u de opname langzamer of sneller afspelen zodat u gemakkelijker op zoek kunt gaan naar EVP stemmen.

 

Voor het opnemen van EVP stemmen kunt u gebruik maken van verschillende methoden. Zo is de schraaidraaimethode onder veel bandstemopnemers populair. Voor de schraaidraaimethode heeft u een radio nodig. U blijft met de zenderknop van de radio over de middengolf draaien terwijl u uw vragen aan de entiteiten stelt.

 

Een andere veelgebruikte methode voor het opnemen van EVP stemmen is de conservenmethode. Hierbij heeft u twee apparaten nodig die achtergrondgeluid kunnen aanleveren. Gebruik bijvoorbeeld twee radio's of een radio en een televisie en stel deze op twee verschillende talen in. Entiteiten kunnen de mengelmoes van talen gebruiken als "klankkast" voor hun eigen antwoorden.