EVP berichten zijn gesproken boodschappen die men op een radio of televisie ontvangt en waarvan men vermoedt dat deze afkomstig zijn van geesten of overledenen. De afkorting EVP staat voor Electronic Voice Phenomena. Vrij vertaald: Het elektronische stemmenfenomeen. Iemand die EVP sessies houdt, en via radio contact probeert te leggen met het hiernamaals, wordt een bandstemopnemer genoemd.

 

De grondlegger van EVP is de Zweedse Friedrich Jürgenson. Over zijn ervaringen schreef hij een boek dat "Communicating with the dead" heet. Hiervan is ook een Nederlandse vertaling: "Gesprek met de doden". In Nederland was het Branton de Geus die veel met EVP bezig was. Hij schreef het boek: "Bandstemmen... en zij leven verder zonder lichaam".

 

Sceptici beschouwen EVP als een vorm van pareidolie (of pareidolia). Pareidolie betekent dat de hersenen de ruis omzetten naar voor de mens herkenbare patronen. Een beetje zoals men af en toe gezichten denkt de zien in wolken. Aan de andere kant zijn er bandstemopnemers die bepaalde EVP boodschappen zeggen te hebben geverifieerd.

 

 

EVP opnemen

EVP opnemen kan op diverse manieren. Bij onderstaande methoden wordt er gebruik gemaakt van een radio. Soms kan men ook de televisie op een zender met een vreemde taal zetten en dat gebruiken om de EVP op te nemen.

 

 

Schaaldraaimethode

Men blijft aan de zenderknop van de radio draaien om zo een mengelmoes van geluiden te maken. Tijdens het draaien stelt de bandstemopnemer zich voor en vraagt of hij met een geest kan praten. Hij zegt dan tien seconden niets om de geest antwoord te laten geven. Het is vooral belangrijk om tijdens de stilte voor de antwoorden aan de zenderknop van de radio te blijven draaien omdat de geesten dit geluid als klankkast gebruiken.

 

 

Conservenmethode

Bij de conservenmethode wordt gebruik gemaakt van twee of meer geluidsbronnen die tegelijkertijd geluid produceren, om de geesten een klankkast aan te bieden. Men kan hiervoor bijvoorbeeld de televisie gebruiken als de ene geluidsbron en een radio als de andere geluidsbron. Het is vooral zaak dat er vreemde talen als geluidsbron worden gebruikt. Zo worden dan Nederlandse antwoorden gevormd tijdens het opnemen van EVP.

 

 

Is EVP opnemen gevaarlijk?

Het opnemen van EVP is niet geheel zonder risico's. Zoals bij alles wat met geesten te maken heeft, zul je sterk in je schoenen moeten staan als je je wilt bezighouden met het opnemen van EVP berichten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om niet het contact met de aardse werkelijkheid te verliezen, wanneer je je gaat bezighouden met het opnemen van EVP's. Het is namelijk mogelijk dat je buiten de EVP-sessies om last begint te krijgen van schizofrene symptonen, zoals hallucinaties en het horen van stemmen.

 

 

Reageren er ook negatieve entiteiten?

Het is zeker mogelijk dat er negatieve entiteiten reageren. Deze stemmen klinken vaak eng, boos en hard. Wanneer je bij het afluisteren van de opname een dergelijke stem hoort, relativeer dan. Pas wanneer je teveel waarde aan de stem hecht, dan heeft de stem invloed op je. Ga je er niet aan hechten, maar vecht er ook niet tegen. Blijf neutraal.

 

 

EVP is geen spelletje

Wat je ook vaak ziet is dat mensen voor de lol een geest willen aanroepen, bijvoorbeeld via het ouijabord of het bekende glaasje draaien. Zij proberen dit lacherig uit. Ook het opnemen van bandstemmen en EVP wordt door sommige mensen zo benaderd. Zij beginnen lacherig aan de EVP-sessie en zijn niet voorbereid op het feit dat er mogelijk stemmen reageren. Net zoals bij het glaasje draaien en het ouijabord kunnen er plotseling dingen gebeuren die op de deelnemers van de EVP-sessie veel impact hebben.