De paranormale wereld

De paranormale wereld houdt zich bezig met alles wat er naast het normale leven bestaat. Concreet betekent dit dat men voorvallen onderzoekt die niet met de huidige wetenschap verklaard kunnen worden. Paranormale fenomenen zijn bijvoorbeeld gevallen van telepathie, praten met overledenen en UFO's. Een veel beoefende bezigheid binnen de paranormale wereld is de "paranormale waarneming". Hierbij worden gebeurtenissen uit de toekomst opgevangen of wordt contact gelegd met een overleden bekende. Personen die gebruik maken van paranormale waarneming worden "mediums" of "paragnosten" genoemd.

 

Diverse termen uit de paranormale wetenschap zijn:

 

  • Telepathie: uitwisseling van gedachten tussen mensen
  • Channeling: communicatie met overledenen en engelen
  • Telekinese: het op afstand verplaatsen van voorwerpen

 

 

Bekende mediums

Er zijn een aantal bekende mediums. Deze mediums laten hun kunsten zien op diverse televisiezenders. Namen zijn Jomanda, Derek George Ogilvie, Char Margolis. Van zowel sceptici als mensen die geloven in de paranormale wereld ontvangen zij veel kritiek. Volgens de sceptici zouden zij gebruik maken van "cold reading", een techniek waarmee men aan de lichaamstaal iemand zijn of haar gevoel kan aflezen. Volgens de mensen die zich bezig houden met de paranormale wereld zouden bovenstaande mediums te commercieel handelen, waardoor zij nooit echt in contact met het hiernamaals zouden staan. Volgens hen handelen bovennatuurlijke krachten immers alleen wanneer er geen eigenbelang bij komt kijken.

 

 

James Randi

De Amerikaanse goochelaar James Randi is een groot scepticus en tegenstander van pseudo-wetenschappen, waaronder ook de paranormale wereld valt. Hij heeft beloofd om één miljoen dollar uit te keren aan de eerste persoon die hem een bewijs kan geven van enig bovennatuurlijk of paranormaal verschijnsel.

 

 

Paranormaal of hallucinatie?

Binnen de medische wereld worden paranormale waarnemingen helemaal niet gezien als bovennatuurlijke gebeurtenissen. Zij zien de paranormale waarneming als een hallucinatie: iets dat alleen door drugs zoals LSD of door een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, kan worden veroorzaakt. Tegenstanders daarvan (die vaak ook zelf in het paranormale geloven) beweren dat artsen niet open staan voor bovennatuurlijke krachten, omdat zij vastzitten in het Westerse denken.