Bandstemmen

Bandstemmen zijn ingesproken berichten die men toeschrijft aan geesten of overledenen (entiteiten). Bij het opnemen van bandstemmen biedt men een achtergrondgeluid aan en stelt men vragen. Dit wordt vervolgens opgenomen op een bandrecorder of met behulp van de computer.

 

Het achtergrondgeluid wordt meestal aangeboden met behulp van een radio of een televisie. Men kan bijvoorbeeld aan de zenderknop van een radio draaien zodat er een mengelmoes van talen hoorbaar is. Ook kan men twee radio's op twee vreemde talen instellen zodat een mengtaal ontstaat.

 

Het idee bij het opnemen van bandstemmen is dat entiteiten het aangeboden geluid kunnen omvormen naar een voor de bandstemopnemer herkenbare taal.

 

 

Bandstemmen geschiedenis

Bandstemmen zijn een onderwerp van discussie geworden door de Zweedse Friedrich Jürgenson. Friedrich Jürgenson was iemand die bezig was met het maken van films. In juni 1959 nam Friedrich Jürgenson de geluiden op van vogels. Dit was voor een project waar hij mee bezig was. In zijn opnamen ontdekte Jürgenson echter naast de geluiden van vogels ook de stemmen van mensen. Dit was vreemd want er waren geen andere mensen in de buurt tijdens het opnemen. In latere opnames herkende Friedrich Jürgenson de stemmen van zijn overleden moeder en enkele overleden vrienden. In 1964 schreef Fiedrich Jürgenson een boek over zijn ontdekking. Dit boek heet "Voices from space". Dit boek is vertaald naar het Nederlandse boek "Gesprek met de doden".

 

Naar aanleiding van de ontdekking door Friedrich Jürgenson begonnen over de hele wereld mensen zich bezig te houden met het opnemen en het onderzoeken van de bandstemmen. In Nederland is Branton de Geus de bekendste bandstemopnemer geweest. Branton de Geus beschrijft zijn ervaringen met de bandstemmen in zijn boek "Bandstemmen... en zij leven verder zonder lichaam".

 

 

Bandstemmen methoden

Om bandstemmen op de nemen bestaan er diverse methoden:

 

Schaaldraaimethode

Bij de schaaldraaimethode gebruikt men een radio om de bandstemmen op te nemen. Men blijft aan de zenderknop van de radio draaien tijdens de opname. Het is de bedoeling dat de mengelmoes van woorden die bij de schaaldraaimethode ontstaat door de entiteiten kunnen worden omgevormd tot voor de bandstemopnemer verstaanbare antwoorden.

 

Conservenmethode

Bij de conservenmethode gebruikt men twee radio's of een radio en een televisie. Beide apparaten worden op een vreemde taal ingesteld, zodat er een mengtaal ontstaat. Men stelt tijdens de opname vragen aan gene zijde en de mengtaal wordt omgevormd tot voor de bandstemopnemer verstaanbare taal.

 

 

Bandstemmen categorieën

Bij bandstemmen onderscheidt men drie verschillende categorieën van stemmen:

 

Klasse A bandstemmen

Klasse A bandstemmen zijn voor iedereen goed hoorbaar. Op de A-stem hoeft geen filtering of bewerking te worden toegepast. Iedereen kan de stem horen en over het algemeen is er geen discussie over wat er wordt gezegd.

 

Klasse B bandstemmen

De klasse B bandstemmen zijn minder duidelijk dan de klasse A bandstemmen, maar duidelijker dan de bandstemmen die in klasse C vallen. Sommige mensen kunnen de klasse B bandstemmen duidelijk verstaan. Andere mensen hebben bij klasse B bandstemmen meer moeite om de bandstemmen te verstaan. Men kan klasse B bandstemmen beter verstaanbaar maken door bepaalde tonen uit de opname weg te filteren of door de opname te vertragen.

 

Klasse C bandstemmen

Bij klasse C bandstemmen kan het gemakkelijk zijn dat je fantasie de vrije loop neemt. Klasse C bandstemmen zijn lastig te verstaan. Bij klasse C bandstemmen is er meestal discussie over de authenticiteit van de bandstemmen.

 

 

Bandstemmen en critici

Critici beweren dat het bandstemmenfenomeen een vorm is van pareidolie (of pareidolia). Dit is een psychologisch effect waarbij onze hersenen patronen proberen te herkennen in geluid dat onverstaanbaar is. Ook het zien van gezichten in wolken is een vorm van pareidolie.

 

 

Bandstemmen in films

Naar aanleiding van het bandstemmenfenomeen is een film gemaakt. Deze film heet White Noise. De film gaat over een man waarvan de vrouw vermist raakt. Via de radio en de televisie probeert de vrouw contact met de man op te nemen.